Giá heo hơi khu vực phía Nam thời gian qua giảm khá nhiều xuống trung bình 36.000 đ/kg. Mức giá cao nhất tại khu vực phía Nam qua các phóng viên khảo sát được là 38.000 đ/kg. Thị trường phía Nam nói chung có nhiều thay đổi.
Hiện tại giá heo hơi tại các tỉnh phía Nam giảm, việc này gây khó khăn cho người chăn nuôi trong việc chủ động sản xuất, các số liệu thống kê chưa đầy đủ về giá heo hơi trong thời gian qua làm cho việc dự đoán thị trường gặp rất nhiều khó khăn.

                                                      Giá cả thị trường tuần 29/2017 tại các tỉnh miền Nam
Giá các sản phẩm gia cầm thay đổi khá nhiều. Giá gà thịt lông màu tăng 3.000 đ/kg từ 23.000 – 24.000 đ/kg lên 27.000 – 29.000 đ/kg. Vịt super thịt giảm từ 32.000 đ/kg xuống còn 28.000 đ/kg. Giá vịt Grimaud thịt giảm từ 35.000 đ/kg xuống còn 31.000 đ/kg. Tuy nhiên, giá trứng vịt tăng nhẹ (100 đ/quả).

Chi tiết giá cả thị trường tại trại tuần 29/2017 các tỉnh miền Nam nước ta.

Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại tuần 29 năm 2017

Sản phẩm  Giá bán  Đơn vị tính 
Heo Heo thịt hơi 35.000 – 38.000 đ/kg
Heo thịt hơi >110kg 34.000 – 37.000 đ/kg
Gà thịt lông màu 27.000 – 29.000 đ/kg
Gà thịt công nghiệp 25.000 – 26.000 đ/kg
Trứng gà 1.200 – 1.400 đ/quả
Vịt Vịt super thịt 27.000 – 28.000 đ/kg
Vịt Grimaud 30.000 – 31.000 đ/kg
Trứng vịt 2.000- 2.100 đ/quả

Giá giống tại trại các loại

 Loại giống Giá bán Đơn vị tính
Heo Heo giống <20kg 100.000 – 150.000 đ/kg
Gà thịt lông màu 3.800 – 4.000 đ/con
Gà thịt công nghiệp 9.000 – 9.500 đ/con
Gà đẻ trứng công nghiệp 11.000 – 12.000 đ/con
 Vịt Vịt Super thịt 7.000 – 8.000 đ/con
Vịt Super bố mẹ 27.000 – 32.000 đ/con
Vịt Grimaud thịt 8.000 – 11.000 đ/con
Vịt Grimaud bố mẹ 45.000 – 55.000 đ/con

 

Lưu ý: Gà lông màu ở đây là gà lai lương phượng có thời gian nuôi ngắn 70 – 90 ngày.

Theo Vietdvm.com

error: Content is protected !!