Browsing: Tin tức Chuyên ngành

Tin tức Chuyên ngành

Tin tức
0

Những ảnh hưởng gây hại của tress trên gia cầm sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ sinh trưởng, quá trình sản xuất trứng giảm và chất lượng thịt và trứng kém…

Tin tức
0

Vitamin B1 có chức năng là co-enzyme trong biến dưỡng carbohydrate. Đây là loại vitamin cần cho sự chuyển hóa glucid cung cấp năng lượng cho cơ thể

1 2 3 ... 37