Giá cả thị trường Miền Bắc trong tuần 48/2017 biến động nhẹ. Giá heo hơi trong tuần 48/2017 tăng nhẹ so với tuần trước (500 đ/kg). Giá thị trường gia cầm có nhiều thay đổi.
Giá heo hơi tại Miền Bắc quanh khu vực Hà Nội tăng 500 đ/kg, các tỉnh khác giá heo hơi vẫn chưa thay đổi nhiều (Quảng Ninh 28.000 đ/kg) . Hiện tại mức giá heo hơi cao nhất ghi nhận được tại phía Bắc là 30.500 đ/kg. Heo đẹp đang trung bình ở mức 29.000 – 30.500 đ/kg. Heo lai trung bình 25.000 – 28.500 đ/kg

Hiện tại, giá gà thịt công nghiệp (loại >3kg) giảm so với tuần trước (31.000 – 34.000 đ/kg giảm còn 28.000 – 31.000 đ/kg).

Giá các sản phẩm giống không có quá nhiều thay đổi.

Chi tiết giá cả thị trường các sản phẩn chăn nuôi tuần 48/2017 tại các tỉnh miền Bắc

Giá cả thị trường tuần 48/2017
Heo thịt  Heo siêu 29.000 – 30.500 đ/kg
 Heo lai đẹp 25.000 – 28.000 đ/kg
 Heo lai 23.000 – 25.000 đ/kg
Gà thịt  Gà thịt công nghiệp >3kg 28.000 – 31.000đ/kg
Gà thịt lông màu 50.000 – 60.000 đ/kg
Gà mía sơn tây 67.000 – 73.000 đ/kg
Gà ta nuôi thả vườn (nuôi hơn 4,5 tháng) 75.000 – 83.000 đ/kg
Gà lai chọi 75.000 – 80.000 đ/kg
Gà đông tảo lai 80.000 – 84.000 đ/kg
Gà đẻ loại 42.000 – 51.000 đ/kg
Trứng gà Gà ai cập trắng  đ/quả
Gà ai cập hoa mơ  đ/quả
Gà công nghiệp (trứng đỏ)  đ/quả
Vịt thịt Vịt bầu cánh trắng 23.000 – 26.000 đ/kg
Vịt bơ 26.000 – 30.000 đ/kg
Trứng vịt
Trứng thường 2.000 – 2.300 đ/quả
Trứng vịt lộn 28.000 – 3.200 đ/quả

 

Giá giống
Vịt Giống vịt thịt 5.000 – 7.000 đ/con
Gà ta lai (gà lông màu) bắt xô 7.000 – 10.000 đ/con
Gà lại trọi 9.000 – 13.000 đ/con
Giống gà Ai Cập 14.500 – 16.000 đ/con
Heo Heo siêu xách tai 400.000 – 650.000 đ/con
Heo lai (22 – 30kg) 36.000 – 40.000 đ/kg

 

Chú ý:

– Heo lai đẹp là heo có tỉ lệ máu ngoại từ 3/4 đến 7/8 trở lên

– Heo lai xấu là heo có tỉ lệ máu nội cao.

– Giá heo siêu giống là giá của heo giống xách tai 7-10kg.

 

Theo Vietdvm.com