Giá cả thị trường Miền Bắc trong tuần 49/2017 gần như không có sự thay đổi khi giá heo hơi và giá các sản phẩm gia cầm vẫn giữ nguyên. Tình hình vẫn có heo đi biên song số lượng không nhiều và giá heo hơi tại biên cũng không cao.
Giá heo hơi tại Miền Bắc không có biến động quá nhiều trong tuần vừa qua khi vẫn giữ trung bình ở mức 29.000 đ/kg – 30.500 đ/kg và không có thêm biểu hiện tăng giảm nào khác. Theo đó thì giá heo hơi (heo lai) tại Thái Bình trung bình 26.000 – 27.500 đ/kg, Yên Bái, Tuyên Quang giá heo hơi (heo lai) trung bìn 26.500 – 28.000 đ/kg.

Hiện tại, giá gà thịt công nghiệp (loại >3kg) trung bình ở mức 30.000 đ/kg – 33.000 đ/kg. Trứng vịt dao động 2.000 – 2.300 đ/quả (giữ nguyên so với tuần trước). Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật tình hình giá trứng gà tại các khu vực.

Giá các sản phẩm giống không có quá nhiều thay đổi.

Chi tiết giá cả thị trường các sản phẩn chăn nuôi tuần 49/2017 tại các tỉnh miền Bắc

 

Giá cả thị trường tuần 49/2017
Heo thịt  Heo siêu 29.000 – 30.500 đ/kg
 Heo lai đẹp 27.000 – 29.000 đ/kg
 Heo lai 25.000 – 26.000 đ/kg
Gà thịt  Gà thịt công nghiệp >3kg 30.000 – 33.000đ/kg
Gà thịt lông màu 55.000 – 62.000 đ/kg
Gà mía sơn tây 68.000 – 73.000 đ/kg
Gà ta nuôi thả vườn (nuôi hơn 4,5 tháng) 78.000 – 85.000 đ/kg
Gà lai chọi 80.000 – 82.000 đ/kg
Gà đông tảo lai 80.000 – 86.000 đ/kg
Gà đẻ loại 40.000 – 51.000 đ/kg
Trứng gà Gà ai cập trắng  đ/quả
Gà ai cập hoa mơ  đ/quả
Gà công nghiệp (trứng đỏ)  đ/quả
Vịt thịt Vịt bầu cánh trắng 23.000 – 26.000 đ/kg
Vịt bơ 26.000 – 30.000 đ/kg
Trứng vịt
Trứng thường 2.000 – 2.300 đ/quả
Trứng vịt lộn 28.000 – 3.200 đ/quả

 

Giá giống
Vịt Giống vịt thịt 5.000 – 7.000 đ/con
Gà ta lai (gà lông màu) bắt xô 7.000 – 10.000 đ/con
Gà lại trọi 9.000 – 13.000 đ/con
Giống gà Ai Cập 14.500 – 16.000 đ/con
Heo Heo siêu xách tai 400.000 – 650.000 đ/con
Heo lai (22 – 30kg) 36.000 – 40.000 đ/kg

 

 

Chú ý:

– Heo lai đẹp là heo có tỉ lệ máu ngoại từ 3/4 đến 7/8 trở lên

– Heo lai xấu là heo có tỉ lệ máu nội cao.

– Giá heo siêu giống là giá của heo giống xách tai 7-10kg.

 

Theo Vietdvm.com