Giá cả thị trường tại các tỉnh phía Nam những tuần đầu năm 2018 có mức tăng nhẹ. Giá heo hơi ngày 30/01/2018 phổ biến từ 28.000 – 30.000 đ/kg. Giá các sản phẩm gia cầm thịt tăng nhẹ do nhu cầu dịp gần tết tăng.


Mức giá heo hơi hiện nay tăng 6,2% so với tháng trước. Giá heo hơi tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long tăng 3000đ/kg so với tháng trước. Tại Đồng Nai giá heo hiện có giá 31.000đ/kg (giữ giá so với tuần trước).

Chi tiết giá cả thị trường tại trại tuần 04/2018 các tỉnh miền Nam nước ta.

Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại tuần 04 năm 2018

Sản phẩm  Giá bán  Đơn vị tính 
Heo Heo thịt hơi 27.000 – 31.000 đ/kg
Heo thịt hơi >110kg 27.000 – 29.000 đ/kg
Gà thịt lông màu 41.000 – 42.000 đ/kg
Gà thịt công nghiệp 34.000 – 35.000 đ/kg
Trứng gà 1.500 – 1.650 đ/quả
Vịt Vịt super thịt 33.000 – 34.000 đ/kg
Vịt Grimaud 36.000 – 37.000 đ/kg
Trứng vịt 2.100- 2.300 đ/quả

 

Giá giống tại trại các loại

 Loại giống Giá bán Đơn vị tính
Heo Heo giống <20kg 200.000 – 600.000 đ/kg
Gà thịt lông màu 7.500 – 8.000 đ/con
Gà thịt công nghiệp 9.500 đ/con
Gà đẻ trứng công nghiệp 15.000 đ/con
 Vịt Vịt Super thịt 8.000 đ/con
Vịt Super bố mẹ 27.000 – 32.000 đ/con
Vịt Grimaud thịt 16.000 – 18.000 đ/con
Vịt Grimaud bố mẹ 45.000 – 55.000 đ/con

 

Lưu ý: Gà lông màu ở đây là gà lai lương phượng có thời gian nuôi ngắn 70 – 90 ngày.

 

Theo Vietdvm.com