Giá heo hơi trong tuần 33 năm 2018 (13 – 19/08/2018) vừa qua tiếp tục giảm nhẹ, hiện tại thị trường các tỉnh miền Bắc, giá heo hơi phổ biến ở mức 49.000-51.000đ/kg. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, giá heo hơi sẽ không giảm qua sâu và sẽ duy trì mức ổn định tới cuối năm.
Mặc dù giá heo hơi đã giảm 2 tuần liên tiếp, tuy nhiên nhiều trang trại chăn nuôi và thương lái vẫn rất lạc quan vào giá heo những tháng cuối năm, do hiện tại số lượng đầu heo thịt trong dân không còn nhiều mà chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp chăn nuôi.

Giá cả thị trường các tỉnh phía Bắc nước ta trong tuần 33 năm 2018

Giá trứng gà hiện duy trì ở mức có lời cho người chăn nuôi. Hiện tại giá trứng gà công nghiệp có giá 1.800 – 2.000 đ/quả, giá trứng gà Ai Cập vẫn có mức giá khá cao 2.400 – 2.550đ/quả. Với mức giá hiện tại, người chăn nuôi gà đẻ đang có lời khá.

Giá gà thịt công nghiệp vẫn duy trì khá ổn định, hiện gà lông màu nuôi bán công nghiệp vẫ có giá 50.000 – 54.000đ/kg. Với mức giá hiện tại người chăn nuôi gà lông mầu tiếp tục có lãi.

Chi tiết giá heo hơi và các sản phẩm chăn nuôi khác tại các tỉnh miền Bắc trong tuần 33 năm 2018

Giá cả thị trường tuần 33/2018
Heo thịt  Heo siêu 49.000 – 52.000 đ/kg
 Heo lai đẹp 47.000 – 48.000 đ/kg
 Heo lai 43.000 – 45.000 đ/kg
Gà thịt  Gà thịt công nghiệp >3kg 27.000 – 30.000đ/kg
Gà thịt lông màu 50.000 – 55.000 đ/kg
Gà mía sơn tây 66.000 – 78.000 đ/kg
Gà ta nuôi thả vườn (nuôi hơn 4,5 tháng) 75.000 – 85.000 đ/kg
Gà lai chọi 76.000 – 80.000 đ/kg
Gà đông tảo lai 75.000 – 80.000 đ/kg
Gà ai cập đẻ loại 40.000 – 45.000 đ/kg
Trứng gà Gà ai cập trắng 2.300 – 2.450 đ/quả
Gà ai cập hoa mơ 2.450 – 2.600 đ/quả
Gà công nghiệp (trứng đỏ) 1.950 – 2.050 đ/quả
Gà lương phương (trứng giống) 4.400 – 4.800 đ/quả
Vịt thịt Vịt bầu cánh trắng 34.000 – 48.000 đ/kg
Vịt bơ 39.000 – 41.000 đ/kg
Trứng vịt
Trứng thường 3.000 – 3.300 đ/quả
Trứng vịt lộn 3.900 – 4.200 đ/quả

 

Giá giống
Vịt Giống vịt thịt 8.000 – 11.000 đ/con
Gà ta lai (gà lông màu) bắt xô 12.000 – 14.000 đ/con
Gà lại chọi 9.000 – 11.000 đ/con
Giống gà Ai Cập 16.500 – 17.000 đ/con
Heo Heo siêu xách tai 1.000.000 – 1.650.000 đ/con
Heo lai (22 – 30kg) 48.000 – 58.000 đ/kg

 

 

Chú ý:

– Heo lai đẹp là heo có tỉ lệ máu ngoại từ 3/4 đến 7/8 trở lên

– Heo lai xấu là heo có tỉ lệ máu nội cao.

– Giá heo siêu giống là giá của heo giống xách tai 7-10kg.

Theo Vietdvm.com