Parvosin OL – vắc xin phòng bệnh khô thai, sảy thai, chết lưu trên heo nái.

  • Parvosin OL – vắc xin phòng bệnh khô thai, sảy thai, chết lưu trên heo nái.
  • Kích thích tạo miễn dịch chủ động cho heo nái chống lại bệnh khô thai, sảy thai, thai chết lưu trong thời gian mang thai.
Trở thành Đại lý/CTV

Công dụng:

Kích thích tạo miễn dịch chủ động cho heo nái chống lại bệnh khô thai, sảy thai, thai chết lưu trong thời gian mang thai.

Cách dùng và liều lượng:

  • Tiêm bắp: 2ml/con.
  • Heo thịt: lần 1: 30-35 ngày tuổi/ lần 2: 60-65 ngày tuổi.
  • Heo hậu bị: 5 tuần trước phối.
  • Heo nái: 3-5 tuần trước sinh.
  • Heo nọc: 6 tháng/lần.

Quy cách nhà sản xuất:

Quy cách: chai 15ds
NSX: MVP-Malaisia