Sản phẩm thuốc thú y

Sản phẩm thuốc thú y

GIA CẦM - THỦY CẦM
0

Vaccine sống nhược độc phòng bệnh viêm gan truyền nhiễm trên vịt, ngan, giúp tạo miễn dịch sớm và thời gian bảo hộ kéo dài.

1 2 3 ... 13