công ty

Tin tức
0

Ngày 05/01/2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm Xanh Việt Nam đã tổ chức buổi lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tin tức
0

Năm 2007, Greenpharma được thành lập và trở thành một trong những công ty thành viên của Greengroup, đến nay Greenpharma có mặt khắp các đại lý thuốc thú y, trang trại khắp cả nước