Nguyên tắc sử dụng thuốc và Vaccine

Cẩm nang bệnh
0

Trong chăn nuôi việc phòng bệnh cho vật nuôi hết sức quan trọng, trong đó vấn đề sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi là biện pháp tốt nhất để đảm bảo cho chăn nuôi phát triển bền vững và an toàn.