Bà mẹ đưa con trai đến phòng khám và nói với bác sĩ:

-Con trai tôi 17 tuổi rồi mà đêm thì tỉnh như sáo và lại hay nói xoen xoét như vẹt nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như quốc kêu mùa hè, thở khò khè như con mèo hen..

Ông bác sĩ nói:

-Vậy thì tôi khuyên bà nên đưa con trai bà đến bác sĩ thú y.

!!!!!

(Sưu tầm)