Có một con lợn lái đang nằm nghỉ, bỗng nhiên bắt gặp một con dế mèn bò qua. Lợn chế giễu:
– Này, chú mày bé tẹo thế kia mà bày đặt để râu.
Dế mèn đáp lại:
– Còn hơn bà chị to xác thế kia mà không chịu mặc quần áo sống cho tử tế!

 

ST