MYVAC GUMBORO PLUS – Vắc xin phòng bệnh Gumboro chủng V877

Loại sản phẩm: Vaccine

Dành cho: Gia Cầm

Thành phần:

Chứa virus Gumboro nhược độc đông khô chủng V877 (chủng trung bình cộng)

Công dụng:

• Tạo miễn dịch chủ động chống lại bệnh Gumboro cho gà thịt, gà đẻ thương phẩm và gà đẻ giống
• An toàn, tạo miễn dịch nhanh chóng.

Cách dùng và liều lượng:

  • Nhỏ miệng/Pha nước uống.
  • Chủng cho gà lần 1 vào lúc 10-14 ngày tuổi, tái chủng sau 2 tuần.

Quy cách & Nhà sản xuất

  • QUY CÁCH: 500 ds, 1000 ds, 2000 ds.
  • Nhà sản xuất: MVP – Malaysia.