MYVAC ND-S – Vắc xin sống nhược độc phòng bệnh Newcastle chủng Mukteswar

Loại sản phẩm: Vaccine

Dành cho: Gia Cầm

Thành phần:

Chứa virus Newcastle nhược độc đông khô chủng Mukteswar (chủng M).

Công dụng:

  • Chủng cho gà thịt, gà đẻ, gà giống giúp tạo miễn dịch cao, kéo dài chống lại bệnh Newcastle.
  • Sản phẩm an toàn với mọi lứa tuổi.
  • Đối với gà đẻ: Trước khi lên đẻ 4 tuần tiêm vaccine MYVAC ND.
  • EMULSION để tạo kháng thể đồng đều cao, bảo hộ đàn gà trong thời gian đẻ.

Cách dùng và liều lượng:

  • Dùng nước pha chuyên biệt để pha với quy cách tương ứng (500 ds,1000 ds, 2000 ds).
  • Tiêm dưới da cổ hoặc tiêm sâu vào cơ lườn, liều 0,25 ml/con.
  • Lưu ý: Chỉ sử dụng vaccine khi gà ≥ 5 tuần tuổi và đã nhỏ ít nhất 01lần vaccine MYVAC ND-IB.

Quy cách và nhà sản xuất:

  • QUY CÁCH: 500 ds, 1000 ds, 2000 ds
  • Nhà sản xuất: MVP – Malaysia.