Giá heo hơi khu vực phía Nam thời gian qua giảm khá nhiều xuống trung bình 34.000 đ/kg (giảm 2.000 đ/kg). Mức giá cao nhất tại khu vực phía Nam qua các phóng viên khảo sát được là 36.000 đ/kg. Giá các sản phẩm gia cầm tăng khá nhiều trong 2 tuần gần đây.
Hiện tại giá heo hơi tại các tỉnh phía Nam giảm, việc này gây khó khăn cho người chăn nuôi trong việc chủ động sản xuất, các số liệu thống kê chưa đầy đủ về giá heo hơi trong thời gian qua làm cho việc dự đoán thị trường gặp rất nhiều khó khăn.

Giá cả thị trường tuần 30/2017 tại các tỉnh phía Nam

Giá các sản phẩm gia cầm thay đổi khá nhiều. Giá gà thịt lông màu tăng 2.000 đ/kg từ 27.000 – 29.000 đ/kg lên 31.000 đ/kg. Vịt super thịt giảm từ 32.000 đ/kg xuống còn 28.000 đ/kg. Giá trứng gà tiếp tục tăng lên đạt 1.650 đ/quả.
Giá vịt thịt super tăng lên trên 34.000 đ/kg, đồng thời giá vịt thịt Grimaud cũng tăng lên 37.000 đ/kg.

Chi tiết giá cả thị trường tại trại tuần 30/2017 các tỉnh miền Nam nước ta.

Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại tuần 30 năm 2017

Sản phẩm  Giá bán  Đơn vị tính 
Heo Heo thịt hơi 35.000 – 37.000 đ/kg
Heo thịt hơi >110kg 32.000 – 35.000 đ/kg
Gà thịt lông màu 28.000 – 31.000 đ/kg
Gà thịt công nghiệp 24.000 – 26.000 đ/kg
Trứng gà 1.500 – 1.650 đ/quả
Vịt Vịt super thịt 34.000 – 35.000 đ/kg
Vịt Grimaud 37.000 – 38.000 đ/kg
Trứng vịt 2.100- 2.200 đ/quả

Giá giống tại trại các loại

 Loại giống Giá bán Đơn vị tính
Heo Heo giống <20kg 200.000 – 250.000 đ/kg
Gà thịt lông màu 5.000 – 6.000 đ/con
Gà thịt công nghiệp 9.000 – 9.500 đ/con
Gà đẻ trứng công nghiệp 14.000 – 15.000 đ/con
 Vịt Vịt Super thịt 11.000 – 12.000 đ/con
Vịt Super bố mẹ 27.000 – 32.000 đ/con
Vịt Grimaud thịt 15.000 – 16.000 đ/con
Vịt Grimaud bố mẹ 45.000 – 55.000 đ/con

 

Lưu ý: Gà lông màu ở đây là gà lai lương phượng có thời gian nuôi ngắn 70 – 90 ngày.

Theo Vietdvm.com

error: Content is protected !!