Để đảm bảo công việc diễn ra theo đúng quy trình cũng như sự sắp xếp mới từ Công ty, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Xanh Việt Nam thông báo thay đổi cơ cấu nhân sự quản lý mới như sau:

Quyết định số 09/2017/QĐ-GRP về việc bổ nhiệm ông Đinh Quang Toản, chuyên môn: Bác sĩ Thú Y – Đại diện thương mại kỹ thuật (TR) giữ chức vụ mới: Quản lý kỹ thuật vùng (DTM)
Quyết định số 10/2017/QĐ-GRP về việc bổ nhiệm ông Vũ Thanh Minh, chuyên môn: Bác sĩ Thú Y – Đại diện kỹ thuật (TR), giữ chức vụ mới: Quản lý kỹ thuật vùng (DTM)
Ông Đinh Quang Toản, và ông Vũ Thanh Minh có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn của khu vực phụ trách theo bản mô tả công việc và thống nhất lộ trình, mục tiêu công việc tại vị trí mới, dưới sự chỉ đạo của ông Lê Minh Thành – Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Xanh Việt Nam
Quyết định có hiệu lực từ ngày 02/05/2017.

Các đồng chí nhận quyết định từ Ban giám đốc

Đồng thời, Ban giám đốc cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Phùng Đức Đạt,huyên môn: Bác sĩ Thú Y – Đại diện kỹ thuật (TR), giữ chức vụ mới: Quản lý kỹ thuật vùng (DSM). Quyết định có hiệu lưc từ ngày 01/06/2017

Ông Phùng Đức Đạt, chuyên môn Bác sĩ Thú Y – Đại diện kỹ thuật (TR), giữ chức vụ mới: Quản lý kỹ thuật vùng (DSM)

Chúc mừng các đồng chí có nhiệm vụ mới, mong các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới được giao, đem hết năng lực và nhiệt huyết để chung sức cùng với Công ty xây dựng một tập thể Dược phẩm Xanh vững mạnh.