Giá cả thị trường tại các tỉnh phía Nam không biến động nhiều. Giá heo hơi giảm nhẹ, giá các sản phẩm gia cầm như trứng, thịt và con giống gần như không thay đổi.
Mức giá heo hơi hiện nay giảm 3,5% so với tháng trước và giảm 31,9 % so với cùng kỳ năm 2016. Giá heo hơi Miền Nam trong những ngày gần đây vẫn giữ ở mức thấp, một số tỉnh, giá heo hơi còn giảm.

Trong tuần 49/2017, tại thị trường Miền Nam, giá trứng gà, trứng vịt tăng nhưng không nhiều, hiện tại giá trứng vịt dao động 2.100 – 2.300 đ/quả. Giá thịt vịt super giảm từ 36.000 – 37.000 đ/kg giảm xuống 33.000 – 34.000 đ/kg. Giá vịt thịt Grimaud giảm từ 38.000 – 39.000 đ/kg giảm xuống còn 36.000 – 37.000 đ/kg.

Chi tiết giá cả thị trường tại trại tuần 49/2017 các tỉnh miền Nam nước ta.

Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại tuần 49 năm 2017

Sản phẩm  Giá bán  Đơn vị tính 
Heo Heo thịt hơi 24.000 – 28.000 đ/kg
Heo thịt hơi >110kg 24.000 – 26.000 đ/kg
Gà thịt lông màu 33.000 – 34.000 đ/kg
Gà thịt công nghiệp 31.000 – 32.000 đ/kg
Trứng gà 1.750 – 1.850 đ/quả
Vịt Vịt super thịt 33.000 – 34.000 đ/kg
Vịt Grimaud 36.000 – 37.000 đ/kg
Trứng vịt 2.100- 2.300 đ/quả

 

Giá giống tại trại các loại

 Loại giống Giá bán Đơn vị tính
Heo Heo giống <20kg 200.000 – 600.000 đ/kg
Gà thịt lông màu 7.500 – 8.000 đ/con
Gà thịt công nghiệp 11.000 – 12.000 đ/con
Gà đẻ trứng công nghiệp 14.000 – 15.000 đ/con
 Vịt Vịt Super thịt 12.000 – 13.000 đ/con
Vịt Super bố mẹ 27.000 – 32.000 đ/con
Vịt Grimaud thịt 16.000 – 18.000 đ/con
Vịt Grimaud bố mẹ 45.000 – 55.000 đ/con

 

 

 

Lưu ý: Gà lông màu ở đây là gà lai lương phượng có thời gian nuôi ngắn 70 – 90 ngày.

Theo Vietdvm.com