Giá cả thị trường miền Bắc tuần 29 năm 2018 (15 – 22/07/2018)

Giá heo hơi tiếp tục trong tăng thêm 2.000 đ/kg trong tuần 29/2018 vừa qua. Hiện tại ở một số tỉnh miền Bắc nước ta đã có giá 56.000 đ/kg tuy nhiên mức giá này chỉ cục bộ tại một số vùng, mức giá heo hơi trong tuần phổ biến ở mức 50.000 – 53.000đ/kg. Giá gà thịt lông màu hiện vẫn có giá ổn định (54.000đ/kg gà lông màu nuôi bán công nghiệp).
Giá trứng gà công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi, giá trứng gà công nghiệp (gà đỏ) hiện có mức giá 1.800 – 1.900 đ/quả, giá trứng gà Ai Cập vẫn duy trì mức giá >2.000đ/quả.

Giá cả thị trường các tỉnh phía Bắc nước ta trong tuần 29 năm 2018

Giá heo hơi tiếp tục tăng so với tuần 28 vừa qua, tuy nhiên vào cuối tuần khi miền Bắc bị ảnh hưởng của thời tiết bất lợi (mưa lớn) đã làm gián đoạn việc xuất heo của một số trang trại. Tính đến hết tuần 29/2018 vừa qua giá heo hơi duy trì ổn định ở mức có lợi cho người chăn nuôi (50.000 – 54.000đ/kg heo hơi bán trực tiếp tại trại), cục bộ một số nơi có xuất hiện mức giá 56.000đ/kg.

Giá gà thịt công nghiệp vẫn duy trì khá ổn định, hiện gà lông màu nuôi bán công nghiệp vẫ có giá 50.000 – 54.000đ/kg. Với mức giá hiện tại người chăn nuôi gà lông mầu tiếp tục có lãi.

Chi tiết giá heo hơi và các sản phẩm chăn nuôi khác tại các tỉnh miền Bắc trong tuần 29 năm 2018

Giá cả thị trường tuần 28/2018
Heo thịt  Heo siêu 52.000 – 55.000 đ/kg
 Heo lai đẹp 47.000 – 49.000 đ/kg
 Heo lai 45.000 – 47.000 đ/kg
Gà thịt  Gà thịt công nghiệp >3kg 27.000 – 30.000đ/kg
Gà thịt lông màu 50.000 – 55.000 đ/kg
Gà mía sơn tây 66.000 – 78.000 đ/kg
Gà ta nuôi thả vườn (nuôi hơn 4,5 tháng) 75.000 – 85.000 đ/kg
Gà lai chọi 76.000 – 80.000 đ/kg
Gà đông tảo lai 75.000 – 80.000 đ/kg
Gà ai cập đẻ loại 40.000 – 45.000 đ/kg
Trứng gà Gà ai cập trắng 2.300 – 2.400 đ/quả
Gà ai cập hoa mơ 2.450 – 2.650 đ/quả
Gà công nghiệp (trứng đỏ) 1.950 – 2.050 đ/quả
Gà lương phương (trứng giống) 4.400 – 4.800 đ/quả
Vịt thịt Vịt bầu cánh trắng 38.000 – 40.000 đ/kg
Vịt bơ 40.000 – 42.000 đ/kg
Trứng vịt
Trứng thường 3.000 – 3.300 đ/quả
Trứng vịt lộn 3.900 – 4.200 đ/quả

 

Giá giống
Vịt Giống vịt thịt 8.000 – 11.000 đ/con
Gà ta lai (gà lông màu) bắt xô 12.000 – 14.000 đ/con
Gà lại chọi 9.000 – 11.000 đ/con
Giống gà Ai Cập 16.500 – 17.000 đ/con
Heo Heo siêu xách tai 1.000.000 – 1.650.000 đ/con
Heo lai (22 – 30kg) 48.000 – 58.000 đ/kg

 

Chú ý:

– Heo lai đẹp là heo có tỉ lệ máu ngoại từ 3/4 đến 7/8 trở lên

– Heo lai xấu là heo có tỉ lệ máu nội cao.

– Giá heo siêu giống là giá của heo giống xách tai 7-10kg.

Theo Vietdvm.com