Kính gửi Quý bà con chăn nuôi, lợi dụng uy tín và sự tín nhiệm của đông bảo bà con dành cho Dược Phẩm Xanh, hiện nay trên facebook đã xuất hiện 1 số fanpage giả mạo lấy tên là Dược Phẩm Xanh, Green Pharma: sử dụng logo, hình ảnh thương hiệu của Dược Phẩm Xanh, sao chép y nguyên các bài viết và video mà Dược Phẩm Xanh đã từng đăng tải. Việc này là hành động bất hợp pháp, mạo danh doanh nghiệp chúng tôi với mục đích không tốt.

Vì vậy, chúng tôi xin thông báo, trên facebook hiện nay Dược Phẩm Xanh chỉ có duy nhất 1 trang fanpage chính thống có địa chỉ là: https://www.facebook.com/GreenPharmaJSC/

Khi nào chúng tôi lập thêm fanpage khác, chúng tôi sẽ thông báo trên trang fanpage chính thống này. Ngoài trang fanpage duy nhất hiện nay, tất cả các fanpage khác được lập với tên: Dược Phẩm Xanh, Greenpharma, dùng logo, hình ảnh của Dược Phẩm Xanh – Greenpharma đều là giả mạo, có ý đồ không tốt,  lợi dụng uy tín của Dược Phẩm Xanh để trục lợi.

Mọi cá nhân gửi bài viết, chia sẻ thông tin, gửi tin nhắn cho bà con chăn nuôi ngoài fanpage chính thống, Dược Phẩm Xanh đều không chịu trách nhiệm.

Rất mong bà con lưu ý để tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Xanh – Greenpharma.

 

Dưới đây là 1 số hình ảnh về fanpage giả mạo: