Một cặp vợ chồng gà thủ thỉ với nhau.

– Con đực: Sao ở loài người, phụ nữ có vú mà gà mái thì không có nhỉ ?
– Gà mái: thì anh làm có tay mà em cần có … cơ chứ !!!

 

ST